Novinky z oboru

  • Fosforečnan hořečnatý se používá hlavně jako rozpouštědlo a extraktant léků a pesticidů

    2023-02-10

  • Potravinářské přísady jsou třídou důležitých látek, které zlepšují kvalitu potravin, prodlužují trvanlivost potravin, zlepšují podmínky zpracování, zlepšují výživu potravin a zlepšují kvalitu potravin. Jsou důležitou součástí moderního potravinářského průmyslu. S rozvojem potravinářského průmyslu nabývá role potravinářských přídatných látek stále více na významu. Zatímco však přináší rozmanitost druhů potravin a velké pohodlí do života lidí, existují také různé problémy v používání potravinářských přídatných látek. V posledních letech docházelo často k incidentům v oblasti bezpečnosti potravin a používání potravinářských přídatných látek se stalo středem společenské pozornosti. Kvůli nedostatku základních znalostí o potravinářských přídatných látkách spotřebitelé špatně rozuměli potravinářským přídatným látkám. Tato kapitola seznamuje především s definicí, funkcí, příslušnými zákony a předpisy o potravinářských přídatných látkách atd., aby spotřebitelé mohli správně porozumět potravinářským přídatným látkám.

    2023-01-09

 1